เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เรืออากาศเอกอัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง , นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง , นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง , พลตำรวจตรี ธวัชชัย นาคฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง , นางสาวดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง อีกทั้งร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

โดยทั้งหกหน่วยงานข้างต้น ได้กําหนดวัตถุประสงค์ให้เกิดกลไกการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการโดยการนำศักยภาพอันแต่ละฝ่ายพึ่งมี เพื่อให้เกิดระบบการพัฒนาบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดอ่างทองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแนวนโยบายการให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งในการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามกรอบความร่วมมือนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล และนายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ด้วย

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 75