เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย โดยมี นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย, นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย และ พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมนาคารา1 โรงแรมรอยัลนาคารา

โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย D1669 จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย สามารถดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ทุกระดับ สามารถช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่ได้มาตราฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 51