เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ. ร่วมติดตามประเมินความพร้อมการเตรียมเปิดศูนย์เการเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ของมูลนิธิสว่างพะเยา

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พลอากาศตรีเฉลิมพร บุญสิริ กรรมการกรแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมด้วยผู้ประสานงานเขตภาคเหนือ นางสาวอนัญญา พันธ์คุณาวัฒน์ นายไพโรจน์ วรรณโรจน์ นายการันต์ ศรีวัฒนบูรพา และนายพงษ์พิษณุ ศรีธรรมานุสาร ผจก.EMPAC ร่วมติดตามประเมินความพร้อมการเตรียมเปิดศูนย์เการเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ของมูลนิธิสว่างพะเยา ซึ่งมีประธานมูลนิธิสว่างพะเยา และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง อ.ภูซาง ให้การต้อนรับ ผลการประเมินมูลนิธิสว่างพะเยา มีความพร้อมในการจัดฝึกอบรม มีทรัพยากรต่างๆครบตามเกณฑ์ เตรียมเปิดเป็นศูนย์ฯเรียนรู้ต่อไป

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 98