เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.19 น. ศูนย์รับแจ้งแหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอรับ การสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศสำหรับผู้ป่วยเพศชายอายุ 29 ปี Dx. Post Truamatic Brain Injuryทั้งนี้ได้ประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยบินตำรวจเชียงใหม่ ต้นทางโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ ส่งรักษาต่อปลายทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สนามจอดส่งผู้ป่วยปลายทางกองบิน 41 ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหน่วยบินตำรวจเชียงใหม่ รุ่น Bell 412 ชุดปฏิบัติการบินประกอบด้วย พ.ต.ต.ปริญชัย สว่างแก้ว, ร.ต.อ. ประเทือง ชูเลิศและพ.ต.ต.สาธิต ณ เชียงใหม่ ชุดปฏิบัติการบิน Sky Doctor โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ประกอบด้วย พญ.แพรวลัญช์ สุวรรณไตรย์, นางสาวพัชรพรรณ คูหา และนางสาวสุนิสา ต๋าจ๊ะ พร้อมด้วย นพ.ประสาน เปี่ยมอนันต์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อเวลา 10.53 น. ได้รับการเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อย

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 54