เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าร่วมเสวนา“แนวทางการบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ”

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าร่วมเสวนา“แนวทางการบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ” ดโดยคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต

โดยการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินต่าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทุกหน่วยทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด ที่มีการกำหนดเลขหมายรับแจ้งเหตุฉุกเฉินที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัดเข้าด้วยกัน โดยใช้หมายเลข 191 เป็นหมายเลขฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวโดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการลดความสับสนและยากต่อการจดจำหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินต่าง เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 6 ทั้งหมด 56