เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการเรียนการสอนหลักสูตร Emergency Medical Responder

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการเรียนการสอนหลักสูตร Emergency Medical Responder เพื่อให้หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นไปทิศทางเดียวกัน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom conference ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พยาบาลผู้รับผิดชอบงานการสอน Emergency medical Responder จากทุกโรงพยาบาลในจังหวัดเลย โดยได้รับเกียรติจาก 1) นางสุนิสา สุวรรณรักษ์ ผู้จัดการกลุ่มงานรับรองและกำกับมาตรฐานผู้ปฏิบัติการ 2) นายบรรณรักษ์ สนองคุณ ผู้ชำนาญการงานรับรองมาตรฐานผู้ปฏิบัติการ 3)นายโสรัจจะ ชูแสง ผู้ชำนาญการงานรับรองมาตรฐานผู้ปฏิบัติการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 75