เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 และขอเชิญส่งผลงานวิชาการประกวดประเภทนำเสนอด้วยโปสเตอร์

ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (Onsite รับจำนวนจำกัด 250 คนและ online ผ่านโปรแกรม ZOOM จำกัด 2,000 คน) ภายใน 30 กันยายน 2565  

ส่งผลงานวิชาการประกวดประเภทนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565)  

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 7 ทั้งหมด 630