เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 12.17 น. สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศชาย อายุ 68 ปี ประวัติ เกิดอุบัติเหตุทางถนน ไม่ทราบเหตุการณ์ มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลแม่สะเรียงออกรับผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บ สลบ ไม่รู้สึกตัว มีแผลฉีกขาดที่บริเวณศีรษะด้านซ้ายและบวมโนบริเวณศีรษะด้านหลังซ้าย ได้ส่งตัวผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน การวินิจฉัยโรค severe head injury with neurogenic shock (การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงร่วมกับภาวะช็อคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท) ซึ่งเกินศักยภาพในการรักษา จึงได้ประสานส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จ.แม่ฮ่องสอน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.212 มีชุดปฏิบัติการบิน ได้แก่ พ.ท.ประสิทธิ์ ตอสกุล, ร.ท.โยธิน อยู่เย็น, จ.ส.อ.สุวคุณ สุวัสส์ และ จ.ส.อ.ณัฐพล นุชประคอง และชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศโดยโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ได้แก่ นพ.กรีฑา คำเนียม, พญ.จริยวัฒน์ ศิริรัตน์, น.ส.นิภาภรณ์  ปองพาณิชย์พัฒนา และ นายพิทยา อินต๊ะมา และเมื่อเวลา 14.37 น. ได้ส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 85