เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 12.34 น. สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน(ทารกแรกคลอด) เพศชาย อายุ 1 วัน ประวัติ ได้รับผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง เนื่องจากส่วนนำของทารกเป็นท่าก้น ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน  มีน้ำหนักแรกคลอด 2,670 กรัม  และพบปัญหา มีอาการเขียวคล้ำตั้งแต่แรกเกิด ได้รับการวินิจฉัยโรค PPHN : persistent pulmonary hypertension of the newborn with cyanotic heart disease (ภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิดร่วมกับโรคหัวใจแต่กำเนิด) ซึ่งเกินศักยภาพในการรักษา จึงได้ประสานการส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จ.แม่ฮ่องสอน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.212 มีชุดปฏิบัติการบิน ได้แก่ พ.ท.ประสิทธิ์ ตอสกุล, ร.ท.เทพโยธิน อยู่เย็น, จ.ส.อ.สุวคุณ สุวัสส์ และ จ.ส.อ.กฤษฏา สุดประเสริฐ และชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศโดยโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ได้แก่ นพ.กรีฑา คำเนียม, นางสาวมณีรัตน์ ชูธรรมเจริญ และ นายพิทยา อินต๊ะมา และเมื่อเวลา 14.30 น. ได้ส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 79