เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 16.53 น. สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศชาย อายุ 77 ปี ประวัติ หายใจเหนื่อยหอบ ซึม พูดสับสน ลุกไม่ไหว ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมี (บ้านแกงหอม) อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน อาการไม่ดีขึ้น ซึ่งเกินศักยภาพในการรักษา จึงได้ประสานขอรับคำปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการวินิจฉัย Pneumonia, CKD volume overload (ปอดบวมร่วมกับภาวะน้ำเกินจากโรคไตเรื้อรัง) เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร กอปร์กับในพื้นที่มีฝนตก น้ำป่าไหลหลาก สะพานขาด และต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน จึงได้ประสานงานกับศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7  จ.แม่ฮ่องสอน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.212 มีชุดปฏิบัติการบิน ได้แก่ พ.ท.ประสิทธิ์ ตอสกุล, ร.อ.ไกรพล ขอนกลาย, จ.ส.อ.สุวคุณ สุวัสส์ และ จ.ส.อ.ณัฐพล นุชประคอง และชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ โดยโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ได้แก่ นพ.วิฆนนาศน์ นวลคำ, นางสาวกรรณิภา แก้วกองบุญ และ นายอุเทน เขิ่งภักดี และเมื่อเวลา 18.32 น. ได้ส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่เรียบร้อย การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 62