เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.20 น. สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน(เด็ก) เพศชาย อายุ 7 ปี ประวัติ 1 วันก่อนมา ไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมยจ.แม่ฮ่องสอน อาการไม่ดีขึ้น ซึ่งเกินศักยภาพในการรักษาจึงได้ขอรับการปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งต่อโรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการวินิจฉัยโรค pneumonia with respiratory failure (ปอดบวมและภาวะหายใจล้มเหลว) แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล และต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน จึงได้ประสานงานกับศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยบินตำรวจ จ.เชียงใหม่ ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.212  มีชุดปฏิบัติการบิน ได้แก่ พ.ต.ต.ปรัญชัย สว่างแก้ว, ร.ต.อ.ณัฐภัทร พุ่มลำเจียก และ ส.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงอ๊อด และชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศโดยโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้แก่ พญ.พัณณ์ชิตา ชำนาญกิจวณิชย์, พญ.หฤทัย วงค์นาง และนายธวัชชัย ประสาท และเมื่อเวลา 13.50 น. ได้ส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่เรียบร้อย การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 44