เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมพิธีรับรางวัล “เลิศรัฐ” ประจำปี 2565 จาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับรางวัลพิเศษสานพลังร่วมใจต้านภัยโควิด “การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19”

เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมพิธีรับรางวัล “เลิศรัฐ” ประจำปี 2565 จาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับรางวัลพิเศษสานพลังร่วมใจต้านภัยโควิด “การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19”

โดย เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า รางวัลเลิศรัฐนี้ ผมเป็นตัวแทนของชาว สพฉ.ทุกคนในการรับมอบรางวัลแห่งเกียรติยศในการช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์โควิด ผมขอขอบคุณชาว สพฉ.ทุกท่านรวมถึงเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้สละแรงกาย แรงใจในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด ขอให้ชาว สพฉ.ทุกท่านได้ร่วมภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญนี้ไปด้วยกันครับ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 34