เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การประชุมเสวนาการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” มุ่งสร้างอนาคต : Next Generation of UCEP

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น. สำนักสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต จัดการประชุมเสวนาการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" (UCEP) มุ่งสู่อนาคต : Next Generation of UCEP โดยเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมเสวนาและกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหารโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารหน่วยงานกองทุนทุกแห่ง ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” รวมถึงผู้บริหาร และบุคลากรเจ้าหน้าที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศ ZOOM Video Livestream การประชุมเสวนาการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" (UCEP)

ช่วงเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. https://fb.watch/fxkPAavM47/

ช่วงบ่าย เวลา 13.30 - 16.30 น. https://fb.watch/fxkVfC7ysU/

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 251