เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ นาวาเอกพิเศษ พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาการรักษาหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยใช้รถโมบายสโตรคยูนิต ร่วมกับระบบปรึกษาทางไกล และการส่งต่อผู้ป่วยแบบครบวงจรสำหรับทุกคน”

วันที่ 12 กันยายน 2565 เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ นาวาเอกพิเศษ พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาการรักษาหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยใช้รถโมบายสโตรคยูนิต ร่วมกับระบบปรึกษาทางไกล และการส่งต่อผู้ป่วยแบบครบวงจรสำหรับทุกคน” ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยมหิดล โดย ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข รักษาการรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยมหิดลณ เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

โครงการพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยใช้รถโมบายสโตรคยูนิต ร่วมกับระบบปรึกษาทางไกล และการส่งต่อผู้ป่วยแบบครบวงจรสำหรับทุกคน เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ พ.ศ.2561 โดยได้มีการขยายการให้บริการออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศโดยใช้รถโมบายสโตรคยูนิต การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน รวมถึงระบบการแพทย์ทางไกลให้มีความเสถียรมากขึ้น โดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแลเรื่องการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และสนับสนุนให้มีการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 286