เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในจากการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 15 กันยายน 2565 เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายสุรชัย ศิลาวรรณ นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผอ.สำนักยุทธศาสตร์ และ ผอ.สำนักสนับสนุนการปฎิบัติการฉุกเฉิน ร่วมพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 จัดโดยกรมบัญชีกลาง โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในจากการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ของ สพฉ.

1.รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น

2.รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น

เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ตามมาตรา 33 แห่ง พรบ.การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน อุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาล เพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วประเทศที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน ผ่านหมายเลขฉุกเฉิน 1669 ในปีที่ผ่านมามีประชาชนเข้าถึงระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน 1.8 ล้านครั้ง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ในทุกพื้นที่ในผืนแผ่นดินไทย ทั้งในเมือง ในป่าเขา ทะเล นอกจากนี้กองทุนยังสนับสนุนการพัฒนาผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ และสถานพยาบาล และการจัดระบบบริการ ให้เข้มแข็งด้วยขอขอบคุณ กพฉ. ชาว สพฉ.และทีมงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่มีส่วนช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดันให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีมาตรฐาน

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 49