เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๔ น. สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศชาย อายุ ๖๙ ปี ประวัติ มีอาการปากซ้ายเบี้ยวพูดไม่ชัด แขนและขาซ้ายอ่อนแรง มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่ลาน้อยออกรับผู้ป่วยและนำส่งโรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการวินิจฉัยโรค Stroke fast track (โรคหลอดเลือดสมอง) ซึ่งเกินศักยภาพในการรักษาจึงได้ประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่  และจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน จึงได้ประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗ จ.แม่ฮ่องสอน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.๒๑๒ มีชุดปฏิบัติการบิน ได้แก่ พ.ท.ยงยุทธ แสวงทอง, ร.ท.เมธี อุรัตน์, จ.ส.อ.สุวคุณ สุวัสส์ และ จ.ส.ต.ศิริวัฒน์ จันทร์แก้ว และมีชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศโดยโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ได้แก่ นพ.ภูวดล สุรีย์พงษ์, นางศิริรัตน์ พันตารักษ์ และ นายพิทยา อินต๊ะมา และเมื่อเวลา ๑๖.๕๘ น. ได้ส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 80