เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดโครงการซ้อมแผนสถานการณ์สาธารณภัยในระดับจังหวัด

วันที่ 28 กันยายน  2565 เวลา 09:00 น. แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานเปิดการประชุม การซ้อมแผนสถานการณ์สาธารณภัยในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -28 กันยายน 2565 และ ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลองเหตุการณ์ ตึกถล่ม  ณ อาคารพักแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว จังหวัดนครสวรรค์

 

 

                      

 


 ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 393