เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 14.05 น. สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศชาย อายุ 85 ปี ประวัติ มีอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม ทานอาหารได้น้อย ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล (Admit) ที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน และระหว่างรับการรักษา ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกร้าวไปหลัง ได้รับการวินิจฉัยโรค Inferior wall STEMI (โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน) ซึ่งเกินศักยภาพในการรักษาและมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน จึงได้ประสานงานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ และประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากกองกำลังผาเมือง จ.เชียงใหม่ ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.212 มีชุดปฏิบัติการบิน ได้แก่ พ.ท.ยงยุทธ แสวงทอง, ร.ท.ดำรงศักดิ์ จินตวรณ์, จ.ส.อ.สุริยา พรมชาติ และ ส.อ.ปัญจานาสย์ ป้อมทอง และชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ โดยโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้แก่ พญ.กมลชนก บุญศรี, พญ.พิจิตรา จันทร์เจนจบ, น.ส.จุฑาทิพย์ ไชยปัดถา และ น.ส.อรภา ปาระมี และเมื่อเวลา 17.24 น.ได้ส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 74