เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การอบรม HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE (HEMS) - SHARING BEST PRACTICES

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประสานความร่วมมือ กับ FAM และ Air bus ร่วมจัดอบรม HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE (HEMS) - SHARING BEST PRACTICES โดยเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยรองเลขาธิการ นาวาเอก(พิเศษ)พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง และ ดร พิเชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาธิการ สพฉ. และคณะผู้บริหาร สพฉ.  FAM และ Air bus ผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล Paramedic ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบิน 

  • วันที่ 10-11 ตค ุ65 ภาคทฎษฎี จัดที่ สพฉ. 
  • วันที่ 12 ตค 65 ภาคปฏิบัติ จัด ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า และ Hangar Airbus Helicopters ร่มเกล้า
  • วันที่ 12 ตค เวลา 15.30 เรือเอกอัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมด้วย Mr Pierre Andre : Air Bus Chief Representative Thailand  และ Dr Federic Chavet Instructor ร่วมมอบใบประกาศนียบัตร

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 212