เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ขอเชิญร่วม “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ Harvard Asia Academy

ขอเชิญร่วม “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ Harvard Asia Academy พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “World class best practice in EMS” โดย Mr. Choy Kar Wai, Abel ที่ปรึกษา Harvard Asia Academy และ ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ ประธานบริหารบริษัท ฮาร์วาดเอเชียคอนซัลติ้ง จำกัด ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม B602 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สามารถรับชมได้ทาง Facebook Live 
หรือ MS Team ที่ : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a937178a2f078451f948be8f0b1a4c114%40thread.tacv2/1667295350780?context=%7b%22Tid%22%3a%2255481cdb-983e-43d5-b59e-e424f5a9a936%22%2c%22Oid%22%3a%2250c35000-5294-4ec5-bfc6-45aea0782ccf%22%7d

 

#วิชาการ #การแพทย์ฉุกเฉิน #ภาคีเครือข่าย #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669 #ems #1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 105