เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 พ.ย. 65 เวลา 14.17 น. ศูนย์รับแจ้งแหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอรับการสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศสำหรับผู้ป่วยชาย 52 ปี ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง ทั้งนี้ได้ประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยบินตำรวจ จังหวัดเชียงใหม่ ต้นทางโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ส่งรักษาต่อปลายทางโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยบินตำรวจ จังหวัดเชียงใหม่ ชุดปฏิบัติการบินประกอบด้วย พ.ต.อ.ศักดิ์สุริยา บุตราช,ร.ต.อ.ประเทือง ชูเลิศ, พ.ต.ต.เฉลิมเดช ปินทา ชุดปฏิบัติการบินSkyDoctorโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผศ.นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ, แพทย์หญิงสิริภัทร ปัทมภาสสกุล,นายวีรพล แก้วแปงจันทร์,นายพงศธร ศิริรัตนสัตย์ เมื่อเวลา 16.30 น. ได้รับการเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นที่เรียบร้อย

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 43