เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

TAK SKY DOCTOR การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน จาก โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก สู่ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.50 น. สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.ตาก ได้รับแจ้งจาก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ เพื่อรับผู้ป่วยหญิง อายุ 1 ปี 3 เดือน  มีภาวะปอดอักเสบ ร่วมกับภาวะหายใจล้มเหลว การวินิจฉัย Pneumonia with Respiratory failure เพื่อนำส่งผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ไปยัง โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ได้ดำเนินการประสานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน จากหน่วยบินทหารบกจังหวัดตาก กองกำลังนเรศวร ประเภทอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ ฮท.Bell212 ชุดปฏิบัติการบิน (ร.อ.ณัฐวุฒิ อุดมพงษ์, ร.ท.พงศ์ภัทร ศรีผุดผ่อง, จ.ส.อ.นที เมฆบุตร, จ.ส.อ.พชร ช่างขาว) ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศ โดยทีม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  (พญ.ศิวนาฎ พีระเชื้อ, นศพ.อัยน่าอ์ มูฮำหมัดอัลนะดีห์, นายพิทักษ์ ย้อยดี, นางทวินันท์ ฉัตรจอหอ) ขณะลำเลียงแพทย์ให้การช่วยเหลือด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจ ให้ยาและสารน้ำจนกระทั่งพ้นวิกฤต เวลา 17.43 น. ผู้ป่วยปลอดภัยและได้เข้ารับการรักษาต่อที่ โรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นที่เรียบร้อย ภายใต้การปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 57