เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 พ.ย. 65 เวลา 9.09 น. ศูนย์รับแจ้งแหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอรับการสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศสำหรับผู้ป่วยหญิง 28 ปี มีภาวะช็อคจากการเสียเลือด ทั้งนี้ได้ประสานงาน ศูนย์นเรนทรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้นทางหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส่งรักษาต่อปลายทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุดปฏิบัติการบินประกอบด้วย พ.ต.ท.อภินันท์ ธัญปรีดากุล จ.ส.อ.สุรัตน์ โพธิ์เงิน ชุดปฏิบัติการบิน Sky Doctor โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย นายแพทย์ปริญญา เทียนวิบูลย์,นายวีรพล แก้วแปงจันทร์ เมื่อเวลา 11.30 น. ได้รับการเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 111