เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาธิการสถาาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่วชาติ เข้าร่วมกิจกรรม วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาธิการสถาาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่วชาติ เข้าร่วมกิจกรรม วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ มีภาคีเครือข่ายที่ร่วมรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมครั้งนี้ อีกทั้ง มีนายนิกร จำนง ประธานเครือ ข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก, ผู้แทน UNESCAP, เอกอัครราชทูตอังกฤษประจาประเทศไทย, ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจาประเทศไทย เข้าร่วม

ภายในงานมีกิจกรรมยืนไว้อาลัยและวางดอกกุหลาบต่อหน้ารูปเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และปล่อยรณรงค์เพื่อเตือนใจประชาชนให้ตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน และเป็นการร่วมกันรำลึกถึงเหยื่ออุบัติเหตุทางถนนที่จากไป

ในปี พ.ศ. 2548 องค์การสหประชาชาติ UNITED NATIONS (UN) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุจราจร ซึ่งคร่าชีวิตประชากรทั่วโลกมากถึงปีละ 1.3 ล้านคน บาดเจ็บและพิการอีกประมาณปีละ 50 ล้านคน โดยกำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (WORLD DAY OF REMEMBRANCE FOR ROAD Traffic VICTIMS)โดยในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 องค์การสหประชาชาติได้เชิญให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้สังคมได้ตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้เกิดมาตรการในการป้องกันและควบคุมปัญหา ตลอดจนมาตรการในการดูแลช่วยเหลือเหยื่อหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ

#วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน #WORLDDAYOFREMEMBRANCE #เมาไม่ขับ #ภาคีเครือข่าย #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 38