เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดย นวฉ. และ นบพ 1 ประสานความร่วมมือ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม หลักสูตร BHEMS รุ่น 6 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดย นวฉ. และ นบพ 1 ประสานความร่วมมือ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม หลักสูตร BHEMS รุ่น 6 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 โดยมีการบรรยาย เสวนา การฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ในสนามฝึก (HEM Static/Dynamic Practices) โดยได้รับการสนับสนุน เฮลิคอปเตอร์ Bell 212 จากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 17 ค่ายม่อนตะแลง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ฉกร 17 ) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 51 คน มาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดยะลา ประกอบไปด้วย แพทย์ จำนวน 13 คน  พยาบาล จำนวน 31 คน Paramedic จำนวน 3 คน  AEMT จำนวน 3 คน และ ผู้ช่วยพยาบาลจำนวน 1 คน และคณะวิทยากรจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โรงพยาบาลนครพิงค์  โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์   รพ.ค่ายวชิราวุธ  กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์  โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และบริษัท  สมิติเวช จำกัด (มหาชน) โดยมีนายปฐม นวลคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรม และใน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้เกียรติ บรรยายพิเศษ เรื่อง  Principle of Aeromedical Transportation for Basic HEMS กล่าวให้โอวาท กล่าวปิดการอบรม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มแสดงวิทยฐานะ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 204