เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ

เรื่อง หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ

หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเพิ่มพูนความรู้และความสามารถให้กับผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหน่วยปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งบุคลากรดังกล่าวนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการนั้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติการฉุกเฉินได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็นให้มีเพียงพอต่อการปฏิบัติการฉุกเฉิน ทั้งด้านอัตรากำลัง อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติการแพทย์ พาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายลำเลียง และอุปกรณ์สำหรับการติดต่อประสานงาน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นของหน่วยปฏิบัติการและ ผู้ปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน นำไปสู่การพัฒนาเป็นหน่วยปฏิบัติการที่มีคุณภาพต่อไปรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหรวยปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑ 

 

กรุณาดาวโหลด Application  AChat สำหรับสมัครอบรม

                  

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2165