เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพการดําเนินงานและบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ ณ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วยหน่วยบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 1 ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพการดําเนินงานและบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน 
จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ ณ  จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ดังนี้
        - จุดอู่ตะเภา อําเภอมโนรมณ์ จังหวัดชัยนาท 
        - จุด รพ.สต. หน้าวัดท่าซุง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
        - จุดหน้าสำนักงาน ปภ. เทศบาลตําบลน้ําอ้อยม่วงหัก จังหวัดนครสวรรค์
        - จุดป้อมตํารวจเขาเขียว อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
        - จุดกู้ภัยมหาโพธิ บ้านหนองเรือ จังหวัดนครสวรรค์
        และได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 219