เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เลขาธิการ สพฉ. พร้อมทีม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ปฎิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 31 ธันวาคม  2565 เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วย หน่วยบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 3 , หน่วยสื่อสารองค์การ และเลขานุการ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ปฎิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลชลบุรี และศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โรงพยาบาลชลบุรี โดยมี
นพ.สุพจน์ พวงลำใย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี , 
นพ.ธีระ ศิวดุลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี โดยมี นพ.ภราดร กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่พยาบาล ให้การต้อนรับ

- ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ห้องฉุกเฉิน และศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โรงพยาบาลพุทธโสธร
โดยมี นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้เลขาธิการ สพฉ ได้หารือและวางแนวทาง เพื่อยกระดับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ด้วยการบูรณาการการแพทย์ฉุกเฉินทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 258