เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การประชุมวิชาการของ Asian Society for Emergency Medicine (ACEM)

การประชุมวิชาการของ Asian Society for Emergency Medicine (ACEM)

17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00 น. (ประเทศไทย)

 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (Academic Meeting) ของ Asian Society for Emergency Medicine (ACEM) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00 น. (ประเทศไทย) ผ่านระบบ Zoom Application โดยมีวิทยากรในหัวข้อต่างๆ เช่น Case Presentation นำเสนอโดย Dr.Robert Chung จาก Taiwan Society of Emergency Medicine หัวข้อ Data Science and Artificial Intelligence in EMS and EMS โดย Professor Marcus Ong จาก Singapore General Hospital และ หัวข้อ OSCE จากนายแพทย์เกษมสุข โยธาสมุทร จากวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Hong Kong College of Emergency Medicine  Hong Kong Society of Emergency Medicine and Surgery Taiwan Society of Emergency Medicine และ Thai Association of Emergency Medicine

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถสแกน QR ตามแผ่นพับใบปลิวที่แนบมาด้วยนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมใดๆ และไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ dangfun.p@niems.go.th

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 638