เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ผสานความร่วมมือกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ยกระดับการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเลอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน

วันที่ 18 มกราคม 2566 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล เพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน โดยมี เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการลงนามฯ ตลอดจนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเล ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระบบการลำเลียงหรือขนส่ง และการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ดี ทั้งภาวะปกติและสาธารณภัย รวมถึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

 

#พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ #MOU #การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล #ภาคีเครือข่าย #กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง #ทช #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 188