เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดตราด

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.55 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดตราด ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศชาย อายุ 40 ปี พลัดตกจากหลังคา  ณ พื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด เพื่อนำส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากอาการของผู้ป่วยนั้นเกินศักยภาพที่ รพสต.บ้านเกาะหมาก จะรักษาได้   โดยปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอากาศยานประเภท  EC-645T2 จาก กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย นาวาตรีพงษ์สิทธิ์ โรจน์บุญถึง และเรือเอกโอฬาร เอี่ยมจำรูญ และชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศ (Sky Doctor) โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย แพทย์หญิงธนัญญา ศักดาเดช และนางสาวจริยา บุญเนิน  
ภารกิจครั้งนี้สำเร็จได้ โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี , ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดตราด โรงพยาบาลตราด , ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดจันทบุรี โรงพระยาบาลพระปกเกล้า , องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จังหวัดตราด , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหมาก จังหวัดตราด
ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 404