เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.16 น. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอรับการสนับสนุน การลำเลียงทางอากาศสำหรับผู้ป่วยหญิง 1 ราย อายุ 57 ปี มีภาวะเลือดออกในสมอง ทั้งนี้ประสานงาน ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยาน โดยต้นทาง โรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งรักษาต่อปลายทางโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยบินตำรวจ จังหวัดเชียงใหม่ ชุดปฏิบัติการบินประกอบด้วย พ.ต.อ.เดช กันคำ ,ร.ต.อ.สัณหวัช พรหมจรรย์, ส.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงค์อ๊อด ชุดปฏิบัติการบิน Sky Doctor โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย นพ.บุญฤทธิ์ คำทิพย์,นพ.ไกรวี เจริญกาญจน, น.ส.จารุภัทร ประยูรแสงรัศมี, นายสรรค์สกุล วุฒิสรรพ์เมื่อเวลา 17.15 น. ได้รับการเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นที่เรียบร้อย

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 18