เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 12.45 น. สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศชาย อายุ 69 ปี ประวัติ 1 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ขณะที่กำลังตัดฟืน ญาติแจ้งว่าผู้ป่วยมีอาการคล้ายจะเป็นลม สะลึมสะลือ และตอบสนองช้าลง จึงได้นำตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยอาการอ่อนแรงด้านขวา พูดไม่เป็นคำ ได้รับการวินิจฉัยโรค R/O Stroke fast track จึงได้ประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเข้ารับการเอกซเรย์สมองทางคอมพิวเตอร์ ได้รับการวินิจฉัยโรค Left Basal ganglia Intracranial hemorrhage (โรคหลอดเลือดสมองแตกซีกซ้าย) ซึ่งเกินศักยภาพในการรักษาและจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน จึงได้ประสานงานส่งต่อโรงพยาบาล นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ และประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากกองกำลังผาเมือง จ.เชียงใหม่ ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.212 ชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย  พ.ท.ยงยุทธ แสวงทอง, พ.ต.อนุชิต โฆษิตสุรังคกุล, จ.ส.อ.สุรัติพงษ์ กังวลงาน และ จ.ส.ต.ปัญจานาสย์ ป้อมทอง และมีชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ โดยทีมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย พญ.กรองกาญจน์ สุธรรม, นพ.อุกฤษณ์ จิรเดชพิทักษ์, น.ส.พรรณารัฐ  อร่ามเรือง และ น.ส.อริยาภรณ์ ประสพโชควัฒนา และเมื่อเวลา 15.28 น. ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 617