เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

“ฝ่ามือจันทรา CPR พาชีวิตรอด”

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 8.30 - 9.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวทีม “ฝ่ามือจันทรา CPR พาชีวิตรอด” ภายใต้โครงการรัฐสภาร่วมใจรวมพลังสร้างสุข โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 

การจัดกิจกรรมเปิดตัวทีม “ฝ่ามือจันทรา CPR พาชีวิตรอด” เพื่อที่จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ผู้ที่หมดสติ หรือหัวใจหยุดเต้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต และจะเป็นทีมที่พร้อมไปด้วยองค์ความรู้ มีทักษะ เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรให้มีความเข้มแข็งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยยิ่งขึ้น

#ภาคีเครือข่าย #การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน #CPR #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1323