เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

วิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน “ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด การแข่งขันกิจกรรมการปฐมพยาบาล ระดับมัธยมศึกษา ประกวดระดับชาติ ครั้งที่ 70

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 07:00 น. วิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน “ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด การแข่งขันกิจกรรมการปฐมพยาบาล ระดับมัธยมศึกษา ประกวดระดับชาติ ครั้งที่ 70 ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย) ณ อาคารนิมิตรบุตร” นำทีมโดย ผศ.นพ.ชายวุฒิ สววิบูลย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการที่นักเรียน ควรที่จะต้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือคนในครอบครัวและผู้อื่นได้ จึงได้ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการพัฒนาความรู้และการฝึกอบรม โดยงานวันนี้เป็นการแข่งขันทักษะการปฐมพยาบาล ระดับประเทศ ของนักเรียนยุวกาชาดระดับ ม.ต้น ใน 3 ฐาน ประกอบด้วย การทำ CPR การห้ามเลือด และการดามกระดูก

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 102