เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ภาคจำลอง (HEMS Tabletop Exercise; TTX)

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 - 15.00 น. นาวาเอก (พิเศษ) นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย EUROPEAN UNION AVATION SAFETY AGENCY (CAAT) แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ มูลนิธิสยามระยอง นักฉุกเฉินการแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ Siam Land Flying และคณะทำงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ภาคจำลอง (HEMS Tabletop Exercise; TTX) ณ ห้องประชุม B602 อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 169