เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ. ร่วมประชุมเรื่องระบบกู้ชีพฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกรณีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และนาวาเอก(พิเศษ)พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพร้อมคณะ ร่วมประชุมเรื่องระบบกู้ชีพฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกรณีเกิดการเจ็บป่วย ฉุกเฉิน ภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภาประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน พร้อมคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

#สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ #กู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน #ภาคีเครือข่าย #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #ตราด #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 73