เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

นำเสนอผลงานเด่นเรื่อง Sky Doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ต่อ นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและในเขตสุขภาพที่ 2,3

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและในเขตสุขภาพที่ 2,3 ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธผลงานเด่นเขตสุขภาพ2 เนื่องในกิจกรรมพบข้าราชการ บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ รับฟังการทำงาน ความสำเร็จตลอด 4 ปี ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มอบหมายให้ แพทย์หญิงศิวนาฏ  พีระเชื้อ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และทีมงานแพทย์-พยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นำเสนอผลงานเด่นเรื่อง Sky Doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับคำชื่นชม ให้กำลังใจสนับสนุนเพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากรวมถึงเขตสุขภาพที่ 2 ต่อไป

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 41