เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สสจ.หนองคายจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( กลุ่มเก่าเปลี่ยนผ่านตาม มคฉ.1 ) รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นพ.ณรงค์ จันทร์แก้ว นพ.สสจ.หนองคาย เป็นประธานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กลุ่มเก่า เปลี่ยนผ่านตาม มคฉ.1) รุ่นที่ 1 โดยมี น.ส.ยลจิต บุตรเวทย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด สสจ.หนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี พญ.ภรณี พรวัฒนา รอง ผอ.รพ.หนองคาย,นางสำเนียง จันทร์รัตน์ หัวหน้าตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.หนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและหน่วยปฏิบัติการให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยทีมวิทยากร ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,ทีมพยาบาล ENP รพ.หนองคาย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล มูลนิธิ สมาคม และคณะทำงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมชื่นระวิวรรณ รพ.หนองคาย

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 159