เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ รุ่นที่ 3

หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ

หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเพิ่มพูนความรู้และความสามารถให้กับผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหน่วยปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.2564 ซึ่งบุคลากรดังกล่าวนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการนั้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติการฉุกเฉินได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็นให้มีเพียงพอต่อการปฏิบัติการฉุกเฉิน ทั้งด้านอัตรากำลัง อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติการแพทย์ พาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายลำเลียง และอุปกรณ์สำหรับการติดต่อประสานงาน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นของหน่วยปฏิบัติการและ ผู้ปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน นำไปสู่การพัฒนาเป็นหน่วยปฏิบัติการที่มีคุณภาพต่อไป

 • เปิดลงทะเบียนผ่าน aChat ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566  ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 หรือจนกว่าผู้สมัครจะครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ 
 • รับสมัครจำนวน 480 ท่าน 
 • ค่าลงทะเบียน 850 บาทต่อท่าน
 • ฝึกอบรมจริงผ่าน Zoom วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น.
 • รับสมัครผ่านทาง aChat
  • ลงทะเบียนสมัครเข้าฝึกอบรม ผ่าน aChat 
  • ชำระเงินผ่านธนาคารที่รับ QR Code การชำระเงิน ผ่าน aChat 
  • รอสถานะการชำระเงินสำเร็จ 30 ชม. (ภายหลังจากที่ธนาคารยืนยัน) โปรดรอสถานะการชำระเงินของท่านอย่าชำระเงินซ้ำ
  • โดย QR Code ที่ชำระเงินสามารถใช้ได้เพียง 1 ท่านต่อ 1 QR Code ไม่สามารถนำซ้ำเพื่อการชำระเงินของท่านอื่นได้
  • ตรวจสอบสถานะการชำระเงินผ่าน aChat
  • รับใบเสร็จผ่าน aChat
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมการฝึกอบรมครบถ้วน
  • จะได้รับใบประกาศนียบัตร Electronic File สามารถดาวน์โหลดผ่าน aChat
  • และได้รับสิทธิ์สามารถซื้อเข็มวิทยฐานะได้ในราคา 450 บาท (รวมค่าส่ง) ณ  ร้านค้า 1669NIEMSHOP

กรุณาดาวโหลด Application  AChat สำหรับสมัครอบรม

                  

ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)
วิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
1) นางสาวกรองกาญจน์ บุญใจใหญ่  โทร 085-487-1669   (สอบถามคุณสมบัติและการขึ้นทะเบียนหน่วย)
2) นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู       โทร 081-985-0471   (ฝ่ายเทคนิคขั้นตอนการลงทะเบียน)
    โทรศัพท์ 02 872 1600       โทรสาร 02 872 1604 
     อีเมล empac@niems.go.th 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 3667