เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน ของวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน ของวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.niems.go.th โดยกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน
  2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารพัฒนาบุคลากร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ วิทยาลัยวิชาการ เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ชั้น 4 ในวันและเวลาราขการ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ Sirima.a@niems.go.th

โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 4906 1669 หรือ 08 5234 1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 494