เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

The 6th EMS Asia 2023 Tokyo

The 6th EMS Asia 2023 Tokyo will be held at the Bunkyo-Ku Civic Hall in Bunkyo-Ku, Tokyo, on November 30 November 2023 – 1 December 2023 under the theme “Pandemic/post-pandemic resilience and digital transformation of EMS Asia – using technology to help emergency care”  

 
The conference will be consisted of the Symposium, Workshop and Cluster tracks in several topics i.e., EMS Research, Resuscitation (PAROS), Disaster and Mass Casualty, Community CPR and PAD, DA-CPR, 10 Steps for Survival, DX for Asian EMS, Developing EMS, COVID -19, Community Paramedic, Heat stroke and Environmental.
Abstract Submission Period
Extended until April 30 (Sun.), 2023
Category
1
What's New in EMS Research
2
Resuscitation Guideline update
 
Disaster and Mass Casualty Incident
4.
Community CPR and PAD
5.
Dispatcher Assisted CPR
6.
Helicopter EMS
7.
First Responder and Professional ALS Collaboration
8.
Developing EMS Systems
9.
Digital transformation of EMS
10.
Heat Stroke and Environmental Disease
11.
Community Paramedicine
12.
Pediatric EMS
13.
EMS Education
14.
Psychological Issue in EMS
15.
Sport First Responder
16.
OHCA Registry and Strategy
17.
Trauma
18.
Ambulance Safety
19.
Industrial EMS
20.
Stroke
21.
Acute coronary syndrome
22.
COVID-19
23.
Case report
24.
Aging population
25.
Other
 
For further information and inquiry, please kindly access: https://site2.convention.co.jp/emsasia2023/abstracts/ or contact the conference secretariat with the following details:
EMS Asia 2023 Tokyo Abstract Handling Desk
(c/o Japan Convention Services, Inc.)
TEL: +81-3-3508-1214
Office hours: 9:30–17:30 (Weekdays Only / JST)
E-mail: emsasia2023@convention.co.jp
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 414