เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

นาวาเอก (พิเศษ) พิสิทธ์ิ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคณะเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการอํานวยการระดับพื้นฐาน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด) การบูรณาการด้านการบริหารจัดการ และแนวทางปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นาวาเอก (พิเศษ) พิสิทธ์ิ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และผู้อํานวยการกลุ่มดิจิทัลการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมคณะทำงานเข้าพบ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการอํานวยการระดับพื้นฐาน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด) การบูรณาการด้านการบริหารจัดการ และแนวทางปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในวันดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้มีการอบรมหลักสูตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ) ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) โดยท่านรองเลขาธิการได้เข้าเยี่ยม กล่าวชื่นชม และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าอบรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

#ภาคีเครือข่าย #องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด #อฉพ #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 9