เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

นาวาเอก (พิเศษ) พิสิทธ์ิ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการ สพฉ. พร้อมคณะทำงาน เข้าพบ นายกสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแสน จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. นาวาเอก (พิเศษ) พิสิทธ์ิ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และผู้อํานวยการกลุ่มดิจิทัลการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมคณะทำงานเข้าพบ นายกสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแสน จังหวัดพังงา เพื่อติดตามกระบวนการดําเนินงานระยะเริ่มแรกของการได้รับการรับรองเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน จังหวัดพังงา

#ภาคีเครือข่าย #องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแสน #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #จังหวัดพังงา #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 138