เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

นาวาเอก (พิเศษ) พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง ?รองเลขาธิการ สพฉ. พร้อมคณะ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ติดทะเล ณ ห้องประชุม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. นาวาเอก (พิเศษ) พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง ?รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานสำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 3 ศูนย์นเรนทร สำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินกลาง และกลุ่มดิจิทัลการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ได้มีการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ติดทะเล ณ ห้องประชุม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยมีประเด็นหารือดังนี้

- ขอบเขต ภารกิจการปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย

- แนวทางการปฏิบัติภารกิจ การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทางทะเล

- การประสานความร่วมมือ และการสนับสนุนองค์กรเครือข่ายในการปฏิบัติงานในพื้นที่ติดทะเล

#ภาคีเครือข่าย #การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ติดทะเล #NT #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 188