เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ และหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายศิริชัย นิ่มมา ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 3 และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 3 เข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ และหน่วยปฏิบัติการแพทย์ โดยมี รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมศูนย์เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองธรรมศาสตร์ ที่สามารถดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การป้องกันการเกิดโรค จนถึงการฟื้นฟู ซึ่งในอนาคตทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ก็ได้วางแผนเตรียมความพร้อม ในการเป็นหน่วยอำนวยการที่ปรึกษาเฉพาะทางเรื่อง Stroke fast track และหน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทาง ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

#ภาคีเครือข่าย #คณะแพทยศาสตร์ #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ #จังหวัดปทุมธานี #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 4