เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในกรณีอุบัติภัยหมู่ ในพื้นที่สถานนีผลิตหลักลานกระบือ จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 10.00 น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในกรณีอุบัติภัยหมู่ ในพื้นที่สถานนีผลิตหลักลานกระบือ ปตท. สผ. โครงการเอส 1 พร้อมบรรยายเรื่อง “การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศไทย" ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมแกนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก

#การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในกรณีอุบัติภัยหมู่ #ภาคีเครือข่าย #จังหวัดพิษณุโลก #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 207