เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นางจิรวดี เทพเกษตรกุล ผู้จัดการงานเลขานุการ กพฉ. และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประชุมการพัฒนาระบบการลำเลียงทางอากาศเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเขตสุขภาพที่ 8 สาระการประชุมประกอบด้วยการขออนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง การขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับสูง การอบรมหลักสูตร Helicopter Landing Officer (HLO) การซ้อมแผนสถานการณ์สมมุติลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย และอุทยานแห่งชาติภูลังกา (ถ้ำนาคา) จังหวัดบึงกาฬ
เวลา 13.00 - 17.00 น.
1. เข้าเยี่ยม นาวาอากาศเอกวิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน 23
2. เข้าเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 โรงพยาบาลอุดรธานี
3. ลงพื้นที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ เพื่อให้คำแนะนำการทำลานจอดเฮลิคอปเตอร์
4. ลงพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ เยี่ยมเครือข่ายงานการแพทย์ฉุกเฉิน

 

 
#ภาคีเครือข่าย #การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน #EMS #เครือข่ายงานการแพทย์ฉุกเฉิน #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 9