เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

วิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ (Basic HEMS) รุ่นที่ 11

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ (Basic HEMS) รุ่นที่ 11 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

การอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ (Basic HEMS) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกองบินตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ซึ่งมีความสำคัญในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่ครอบคลุม รวดเร็ว และปลอดภัยต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เกิดความปลอดภัยต่อภาวะสุขภาพของประชาชน

#หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ #BasicHEMS #รุ่นที่11 #ThaiSkyDoctor #EMS #ภาคีเครือข่าย #กองบินตำรวจ #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 517