เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

EMS Forum 2010

กำหนดการจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2553 "การแพทย์ฉุกเฉินกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลก" (Global Crisis : Medical Emergency Preparedness)  ณ จังหวัดระยอง ประมาณปลายเดือนเมษายน 2553..รูปแบบการจัดการมีทั้ง Key note speech, Panel discussion, การประกวดผลงานวิชาการ  ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครผลงานวิชาการเร็ว ๆ นี้...จึงขอเชิญชวนผู้มีผลงานวิจัย  นวัตกรรม หรือผลการวิชาการประเภทอื่น  ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  เตรียมบทคัดย่อของผลงานไว้แต่เนิ่น ...

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 478